Υoga certification

Γίνε εκπαιδευτής yoga

Γίνε πιστοποιημένος εισηγητής περιγεννητικής yoga με πιστοποίηση από την World Yoga Alliance & το Bearth!

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 4 συναντήσεις και οδηγεί στο δίπλωμα των 100 ωρών με πιστοποίηση (certification) από την World Yoga Alliance.

B•earth – World Yoga Alliance.

Η εκπαίδευση αυτή είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιγεννητικής άσκησης και ψυχοσωματικής προετοιμασίας και αποτελεί μια εξαιρετική πηγή γνώσης και ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευόμενων.
Η εκπαίδευση καλύπτει όλη την περιγεννητική περίοδο με θεωρία αλλά και πρακτικές που αφορούν την εγκυμοσύνη, την περίοδο της λοχείας και την σωστή αποκατάσταση και επαναφορά του σώματος.

Prenatal/Postnatal Yoga certification

Σεμινάριο 100 ωρών / Κόστος 880 ευρώ

Prenatal Yoga certification

Σεμινάριο 50 ωρών / Κόστος 500 ευρώ με early bird

Aerial Prenatal Yoga certification

Σεμινάριο 25 ωρών / Κόστος 300 ευρώ με early bird

Postnatal/ Aerial Postnatal Yoga certification

Σεμινάριο 25 ωρών / Κόστος 300 ευρώ με early bird

bearth.gr

Γνωρίστε τους εισηγητές μας

Ιωάννα Βαλιώτη

Φωτεινή Μελετάκη

Χρυσα Εκίζογλου

ενημερωθείτε για τα σεμινάρια μας