ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 – 10:30
Hatha Yoga
(όλα τα επίπεδα)
10:00 – 11:30
Prenatal Yoga
(Yoga εγκύων)
10:30 – 12:00
Aerial Prenatal Yoga
(Yoga εγκύων)
11:00 – 12:15
Postnatal Mums
(Mum & Baby)
10:30 – 12:00
Gentle Flow Yoga
(πρακτική με ροή)
17:50 – 18:50
Aerial Kids Yoga
(6 – 10 yrs)
17:50 – 18:50
Aerial Kids Yoga
(6 – 10 yrs)
19:00 – 20:30
Hatha Yoga
(όλα τα επίπεδα)
18:30 – 20:00
Prenatal Yoga
(Yoga εγκύων)
18:30 – 20:00
Aerial Prenatal Yoga
(Yoga εγκύων)

21:00 – 22:00
Aerial Yoga
(όλα τα επίπεδα)
21:00 – 22:00
Aerial Yoga
(όλα τα επίπεδα)